Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Płock.
MTBS Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1996 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi  48 702 500,00 zł.
               
     Skład Rady Nadzorczej Spółki
        Jacek Pijanowski                -   Przewodniczący Rady Nadzorczej      
        Witold Latusek                    -   Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
        Grzegorz Sikora                   -   Sekretarz Rady Nadzorczej  
        Mariusz Zelmański             -   Czlonek Rady Nadzorczej    
               
                 
                 
     Zarząd Spółki
        Mirosław Kłobukowski    -   Prezes Zarządu             e-mail:  m.klobukowski@mtbs.plock.pl
        Przemysław Berent         -   Wiceprezes Zarządu     e-mail:  p.berent@mtbs.plock.pl
         
        Bożena Sobiecka             -   Prokurent                        e-mail:  b.sobiecka@mtbs.plock.pl
        Kazimierz Kamycki           -   Prokurent                        e-mail:  k.kamycki@mtbs.plock.pl
        Urszula Gościniak            -   Prokurent, Główna Księgowa        e-mail:  u.gosciniak@mtbs.plock.pl


Przedmiotem działalności MTBS Sp. z o.o. jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz:
 -   nabywanie budynków mieszkalnych,
 -   przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 -   wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki,
 -   sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności,
 -   przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
 -   pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
 -   budowanie budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego,
 -   zbywanie nieruchomości i obiektów stanowiących własność Spółki w uzasadnionej sytuacji ekonomicznej,
 -   budowa mieszkań, lokali użytkowych oraz innych lokali, części budynków lub budynków na sprzedaż za środki przyszłych właścicieli,
 -   prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

MTBS sp. o.o. w Płocku na dzień 01.01.2008 r. zarządza i administruje 97 budynkami, w których znajduje się łączna liczba 3192 lokali.
Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 173.390,26 m2.
Zasób własny Spółki stanowi 39 budynków o 1719 lokalach mieszkalnych i  powierzchni  użytkowej 78.807,52m2.


 
o firmie przetargi oferta kontakt mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl strona główna