Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Płock.
MTBS Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1996 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 62 429 000,00 zł.

Skład Rady Nadzorczej Spółki
Jacek Pijanowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Piotr Terebus  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Sierocki  - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Wojciech Krzewski  - Członek Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki
Mirosław Kłobukowski  - Prezes Zarządu  e-mail: m.klobukowski@mtbs.plock.pl
Przemysław Berent  - Wiceprezes Zarządu  e-mail: p.berent@mtbs.plock.pl
Bożena Sobiecka  - Prokurent  e-mail: b.sobiecka@mtbs.plock.pl
Kazimierz Kamycki  - Prokurent  e-mail: k.kamycki@mtbs.plock.pl
Urszula Gościniak  - Prokurent, Główna Księgowa  e-mail: u.gosciniak@mtbs.plock.pl


Przedmiotem działalności MTBS Sp. z o.o. jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz:
  • - nabywanie budynków mieszkalnych,
  • - przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • - wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki,
  • - sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jej własności,
  • - przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
  • - pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
  • - budowanie budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu /osiedla/ mieszkaniowego,
  • - zbywanie nieruchomości i obiektów stanowiących własność Spółki w uzasadnionej sytuacji ekonomicznej,
  • - budowa mieszkań, lokali użytkowych oraz innych lokali, części budynków lub budynków na sprzedaż za środki przyszłych właścicieli,
  • - prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

 

Szanowni Państwo
Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Biuro Spółki , ul. Kwiatka 5 oraz Administracja Osiedla Podolszyce, al. Jana Pawła II 51 będą nieczynne.

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl