SZANOWNI MIESZKAŃCY BUDYNKÓW PRZY:

al. ARMII KRAJOWEJ 54, 66, 68, 68A, 68B,
al. JANA PAWŁA II 33, 33A, 35, 39, 41A, 43, 43A, 43B, 45, 47, 47A ,47B, 49, 51, 72, 72A, 72B, 72C, 72D,
ul. CZWARTAKÓW 22,
ul. KWIATKA 8, ul. SIENKIEWICZA 63,
ul. SZARYCH SZEREGÓW 4.

oraz

al. ARMII KRAJOWEJ 58 - NR LOKALU 2,
ul. CZWARTAKÓW 18 - NR LOKALU 23, 66,
ul. CZWARTAKÓW 18A - NR LOKALU 36, 62, 71,
ul. CZWARTAKÓW 18B - NR LOKALU 29, 36, 38, 46,
ul. CZWARTAKÓW 20 - NR LOKALU 22,
al. JANA PAWŁA II 39A - NR LOKALU 20, 26, 35,
al. JANA PAWŁA II 41- NR LOKALU 20, 24, 25, 34.

Przypominamy o obowiązku złożenia "Deklaracji o wysokości dochodów osiągniętych w 2018 roku" w terminie do 31 maja 2019 roku do biura MTBS Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Kwiatka 5 - pokój 03 (parter).

Druki ww. deklaracji dostępne są:
Dział Organizacyjny, pokój nr 03, ul. Kwiatka 5, Płock,
Administracja os. Podolszyce, al. Jana Pawła II 51, Płock,

Godziny obsługi interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30,
czwartek 8.30-17.00,
piątek 8.30-15.00

strona internetowa Spółki: http://www.mtbs.plock.pl

Deklaracja o wysokości dochodów osiągniętych w 2018 roku

Ważne informacje do wypełnienia "Deklaracji o wysokości dochodów osiągniętych w 2018 roku"

 

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji jest wymogiem formalnym i w razie nie dopełnienia tego obowiązku do 31.05.2019 roku zostanie wypowiedziana umowa najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego w części dotyczącej czynszu i naliczone odszkodowanie w wysokości 200% czynszu, płatne co miesiąc, do momentu złożenia niniejszej deklaracji.

 

mtbsplock@plocman.pl www.mtbs.plock.pl